Categoriearchief: Presentatie

Nieuwe presentatie: planetaire nevels

Op deze website is op de bladzij ‘presentaties’  een nieuwe presentatie geplaatst: planetaire nevels. Het is de beschrijving van de lezingen die ik in februari hield in sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht. Fraaie min of meer ronde lichtende wolken om een ‘overleden’ ster werden aanvankelijk even aangezien voor een planeetje maar blijken gaswolken te zijn, uitgestoten door een stervende zon-achtige ster. Zo’n ster stort aan het eind van zijn leven ineen tot een witte dwerg: een sterretje met een massa als van de  zon en een omvang als van de aarde. Door het geweld van het ineenstorten wordt een gaswolk uitgestoten: de planetaire nevel. Deze gaswolk is slecht ca. 5000 jaar te zien , namelijk zolang als de witte dwerg heet genoeg is om de wolk tot lichten te kunnen brengen.

 

Mars opnieuw

Naar aanleiding van de lezing die ik op zondag 3 februari in Utrecht hield, en mede gebruikmakend van een nieuwe publicatie over Mars heb ik de presentatie over dit onderwerp nog enigszins veranderd, hopelijk verbeterd!De vraag of er ook vloeibaar water op Mars voorkomt kan beantwoord worden. Vermoedelijk is er water tussen diepten van ruwweg vijf en 10 km.

Gewijzigde presentatie over Mars

Mijn presentatie over Mars, de weergave van de lezingen die ik op 11 en 13 november in Utrecht hield, is gewijzigd. Gegevens over enkele recente ontwikkelingen en over nieuwe ontdekkingen zijn toegevoegd. Dit in verband met de lezing die ik op vrijdagavond 25 januari over dit onderwerp houd in Ecomare op Texel.  Om de presentatie te lezen ga men naar het blad ‘presentaties’ en daar naar 4-Mars-geschied.

EEN DIAMANT ZO GROOT ALS DE MAAN ZWEEFT IN HET HEELAL

Op deze website is een nieuwe presentatie geplaatst: diamantster. Hij beschrijft een ster ontdekt in 2004, die bij nader onderzoek blijkt uit een enorm geconcentreerde hoeveelheid koolstof te bestaan. De koolstof is gekristalliseerd en daarom doet  de ster aan een kolossaal grote diamant denken. “De   grootste ons bekende  diamant”! Hij heeft de naam Lucy gekregen, geïnspireerd door een lied van de Beatles. De ster zelf is niet groter dan de maan maar weegt nog zwaarder dan de zon. Een kubieke centimeter van het materiaal van deze ster weegt ongeveer 30 ton. Zulke sterren worden witte dwergen genoemd. Maar een witte dwerg van deze samenstelling was nog niet eerder gezien. Is het de eerste van een nieuwe ondersoort?  In de presentatie wordt uitgelegd hoe deze ster waarschijnlijk zal zijn ontstaan.

Ga naar de bladzijde presentaties en daar naar diamantster.