Categoriearchief: lezingen

Planeten en kleinere lichamen

Op 21 maart 2018 vindt in het Koninklijk Nedrlends Instituut voor het Onderzoek der Zee op Texel een paar lezingen plaats; ik geef er een over de kleine lichamen van het  zonnestelsel en eentweede lezing gaat over planeten elders in het heelal.
De inhoud van mijn lezing kan geconsulteerd worden op het blad ‘presentaties’  in dit blad. Ga naar de power point presentatie onder de naam ‘íjsdwerg’.
De bijeenkomst die voor iedereen  gratis toegankelijk is begint op 18.00 uur en  sluit op 20.30 uur.

Hete Jupiters

Op zondag 15 september (17.30 – 18 u) en in herhaling op dinsdag 17 september (19.30 – 21 u) geef ik in Sterrenwacht Sonnenborgh Utrecht een lezing over ‘Hete Jupiters’. Tot dusver zin bijna 000 planeten ontdekt bij andere sterren dan de zon. Merendeels zijn het grote gasbollen, in massa en omvang te vergelijken met de planeet Jupiter. Maar anders dan Jupiter lopen ze in een nauwe baan, dicht om hun ster. Ze worden dus heel heet, zo heet dat het een raadsel is dat vele daarvan nog bestaan: de hete Jupiters. Een uitzonderlijk geval zal worden beschreven.  Deze planeet en vele andere hete Jupiters hadden al lang verdampt moeten zijn. Er is kort geleden een nieuwe ontwikkeling gekomen die hun bestaan verklaart.

Stergeboorten in het prille heelal

Mijn volgende lezing in Sterrenwacht Sonnenborgh te Utrecht wordt gehouden op zondag  26 (16.30 – 18.00)  en dinsdag 28 mei (19.30 – 21.00) a.s.. Opgave voor deelneming vooraf is nodig. Het onderwerp en een korte samenvatting volgen hier onder

STERGEBOORTEN IN HET VROEGE HEELAL

‘Starburst galaxies’ is de Engelse naam voor melkwegstelsels waarin sterren op grote schaal en in korte tijd ontstaan. De hevigste uitbarstingen van stergeboorten vonden plaats in stelsels in het zeer vroege heelal.  Twee van deze stelsels zijn waargenomen en bestonden reeds toen het heelal minder dan een miljard jaar oud was. Wanneer en hoe ontstonden die stelsels. Waarom konden sterren daar op zo grote schaal ontstaan?  In deze onderzoekingen speelde het gloednieuwe Europese observatorium ALMA, gelegen op 5000 meter hoogte in de Andes, reeds een heel belangrijke rol

Sonnenborgh

Lezingen over Mars en planetaire nevels

Wegens grote belangstelling wordt mijn lezing over de planeet Mars, die ik begin november in Utrecht hield, nog eens herhaald. En wel tweemaal, eenmaal op Texel, op vrijdag 25 januari, om 20:00 uur, in Ecomare. De tweede keer is op zondag 3 februari, om 16:30 uur, het adres is dan sterrenwacht Sonnenborgh te Utrecht. Omdat de ruimte op Sonnenborgh beperkt is moet men zich daarvoor wel van te voren opgeven. Het telefoonnummer is 030-2342852. Het e-mailadres: info@dekoepel.nl. Voor de lezing op Texel is geen voor-aanmelding nodig

Mijn daarop volgende lezingen voor De Koepel zullen zijn op zondag 17 februari, 16.30 en dinsdag 19 februari te 19.30. Deze gaan over planetaire nevels. Een korte samenvatting staat hieronder. Ook voor deze lezingen moet men zich van tevoren opgeven.

Planetaire nevels. Over ongeveer 6 miljard jaar is de zon ongeveer duizendmaal feller gaan stralen dan nu het geval is en dan hij is ook een omvang veel groter geworden. Maar dan is zijn kernbrandstof op en stort hij ineen tot een witte dwergster. Een deel van het zonnegas verspreid zich daarna tot een min of meer bolvormige gaswolk om die ster. Dit wordt een planetaire nevel genoemd. De vele voorbeelden, vaak opmerkelijke structuren, laten onder meer zien dat het ineenstorten tot een witte dwerg niet altijd  een eenmalig proces is. Wat is hier aan de hand?

 

nogmaals de supersnelle neutrino’s

De lezing over de supersnelle neutrino’s die ik op zondag 5 februari zou houden ging niet door ten gevolge van de wanorde op het spoor. In verband met de gebleken grote belangstelling voor dit onderwerp zal deze lezing nog drie maal gehouden worden. En wel op

Vrijdag 16 maart, te 20 uur in Ecomare, Texel

Zondag 15 april te 17.00 u in Sterrenwacht Sonnenborgh, Utrecht, en

Dinsdag 17 april te 19.30 u in Sterrenwacht Sonnenborgh, Utrecht

Let wel: de zondaglezing in Utrecht begint, anders dan gebruikelijk, pas om 5 uur in de middag en duurt dus tot half zeven.

Voor de lezingen in Utrecht moet men zich van te voren aanmelden bij Stichting De Koepel, tel. 030.2311360 of e-mail: info@dekoepel.nl. En als achteraf zou blijken dat u toch niet kunt komen, meldt u zich dan a.u.b. af, om zo een plaats voor een ander vrij te maken.