Categoriearchief: algemeen

NIEUWE VOLKSSTERRENWACHT TEXEL

Op vrijdag 24 mei 2013 werd op Texel de vernieuwde volkssterrenwacht geopend. Deze volkssterrenwacht, die al 20 jaar bestond was tot dusverre zeer slecht behuisd, in feite helemaal niet behuisd: niet meer dan een plekje in de duinen van waar men wel een uitstekend zicht had op de donkere sterrenhemel van het waddengebied.

Met hulp van diverse instanties werd nu een nieuwe sterrenwacht gebouwd. Deze is onderdeel van het grote museum Ecomare op Texel. Dit museum ontvangt jaarlijks circa 300.000 bezoekers en de hoop wordt gekoesterd dat deze nieuwe sterrenwacht bij kan dragen tot een verdere verbreiding van kennis van de sterrenhemel onder het grote publiek. Weliswaar komen de meeste bezoekers des daags, wanneer geen sterren te zien zijn, maar daartoe is de sterrenwacht ook uitgerust met een moderne zonnetelescoop die de zon toont in het licht van de waterstof alpha lijn. Dan ziet men niet het oppervlak van de zon zelf maar het onstuimige gebied daarboven: actieve gebieden zonnevlammen, protuberansen, wat niet al.

Ik heb bij de opening een korte toespraak mogen houden. Deze is na te zien op het blad “presentaties “ van deze website. Ga daartoe naar 2-vernieuwde-sterrenwacht.

Gouden olympische medaille

De nationale sportweek had dit jaar als eindbestemming ons eiland Texel. Dat werd feestelijk en omstandig gevierd. Onder de  zeer vele gebeurtenissen werd ook een videofilmpje gemaakt, gebaseerd op de gouden Olympische medaille van de Texelaar Dorian van Rijsselberghe.

De film is gemaakt door de fysiotherapeut Menno Siebenga en toont in woord en daad de zes voorwaarden waaraan men moet voldoen om een Olympisch kampioen te worden. Het gebeuren rond  deze zes condities werd gespeeld door diverse Texelaars, waaronder mijn vrouw Doetie en ik. Maar ook een groepje oud-van-dagen en zelfs het gemeentebestuur, onder leiding van de burgemeester, mevrouw Giskes (op de video helemaal links). Zij allen deden  enthousiast  mee.

Als u klikt op de volgende link, dan zult u zien dat zelfs op dit rustige Waddeneiland de gekte soms toe kan slaan. Je moet dan ook maar een olympisch kampioen tellen onder je medeburgers!

http://www.youtube.com/watch?v=Gf4y-DkqEz8

 

Raketlanceringen in Suriname

Mijn maandelijkse “Terugblik “ in het tijdschrift Zenit (april 2013) gaat over de raketlanceringen die we in 1965 uitvoerden in Suriname. Dit gebeurde in samenwerking met het KNMI. Het doel was na te gaan welke luchtbewegingen plaatsvinden in de aardatmosfeer op hoogten van ca, 80 tot  ruim 120 km. Het was een bijzondere ervaring om in dit landje raketten te lanceren. Een lanceerplatform, niet meer dan een blok beton van 20 × 20 m werd aangelegd op het vliegveldje van Coronie. Enorme belangstelling van de plaatselijke bevolking kon nauwelijks teruggedrongen worden. De enige politieman van Coronie kon het niet aan en  de hulp van de koloniale troepenmacht (die in totaal uit slechts 200 man bestond) moest ingeroepen worden. Op een lijst van lanceerplatformen wereldwijd, die in die tijd werd opgesteld, stonden Cape Canaveral en Coronie alfabetisch direct  onder elkaar. Wat waren de Surinamers trots!

GROTE FASEN IN DE ZON-ACTIVITEIT

Reeds eerder kondigde ik de publicatie aan van een boek gewijd aan het onderzoek dat ik met verscheidene medewerkers heb uitgevoerd in de laatste 10 jaren. Het gaat over de veranderlijkheid van de zon en de mogelijke invloed daarvan op het klimaat.

Ik hoorde nu dat dit boek te koop is in de winkel van Stichting De Koepel, Zonnenburg 2, Utrecht voor  € 11. Het internetadres is: info@dekoepel.nl

Nadere gegevens over het boek volgen hieronder:

Steven H. Yaslell: Grand Phases on the Sun, the case for a mechanism responsible for extended solar minima and maxima. Trafford Publishers. VS.

ISBN 978-1-4669-6301-6 (sc); 978-1-4669-6300-9 (e)