De invloed van de zon op het klimaat

In het populairwetenschappelijke tijdschrift ZENIT van maart 2017 is een artikel verschenen van mijzelf in samenwerking met Ad Nieuwenhuizen en Hans Nieuwenhuijzen onder de titel “De zon en het klimaat “. Het is een samenvatting van onderzoek dat wij, ook in samenwerking met anderen, zoals de Fin Usoskin, de Nederlander Bas van Geel, de Argentijnse Silvia Duhau en nog enkele anderen in de loop van de laatste jaren hebben uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd op grond van de onlangs nieuw ingevoerde vlekkengroep getallen.

Wij vonden dat tot circa 1920 de gemiddelde aardse grondtemperatuur in hoofdzaak of zelfs uitsluitend bepaald werd door de activiteit van de zon. Daarbij draagt het equatoriale  magneetveld (het veld om de groepen van zonnevlekken) ongeveer driemaal zoveel bij aan de variatie in de aardse temperatuur als  het polaire veld. Vanaf 1920 kwam er een steeds sterkere extra component bij: een van de zon onafhankelijke temperatuurstijging die op het ogenblik bijna een graad bedraagt.

Hoofdzaak van deze studie is dat wij een bevestiging zien van de soms omstreden “opwarming van de aarde “, die waargenomen werd gedurende het grootste deel van de 20e eeuw. De recente overgangsperiode van de zon tussen twee langdurige episoden van verschillende vormen van zonsactiviteit,  een overgangsperiode die plaatsvond tussen ongeveer 1998 en circa 2012, en waarin de zon zeer inactief was kan verantwoordelijk zijn geweest voor de waargenomen kortdurende vertraging van deze extra toename.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *