WAS DE ZON ECHT DOOD?

De zon, ogenschijnlijk zo’n rustig stralend object, kan heel actief zijn: dan verschijnen op het oppervlak zonnevlekken, en vaak ook kortdurende felle uitbarstingen die men zonnevlammen noemt, en verder enorme uitstotingen van gas, de coronale massa emissies,  wat niet al. Die activiteit treedt op in een elfjaarlijkse cyclus, de Schwabe cyclus. In een tijdsbestek van ongeveer 11 jaar (maar dat kan variëren tussen ca. 8 en 14 jaar) neemt de activiteit toe om ca. halverwege dit tijdsbestek een maximum te bereiken, waarna de zonsactiviteit weer afneemt. Dan is er één  Schwabe cyclus voorbij en begint de volgende. In 2005 bereikte de zon zo’n minimum en iedereen verwachtte dat de activiteit daarna weer zou gaan toenemen in een volgende Schwabe cyclus. Maar tot verbazing van de wetenschappelijke gemeenschap gebeurde dat niet: in de jaren daarna nam de restactiviteit zo mogelijk zelfs nog verder af. In een krant uit die tijd stond: “De zon is morsdood “ en er waren sterrenkundigen die dit ook meenden. Pas na 2010 nam de activiteit weer enigszins toe tot een wat zielig  maximum omstreeks 2013, maar dat was heel wat minder dan de enorme activiteit die we meemaakten in de eeuw daarvoor.

Ik heb me in de afgelopen jaren de vraag gesteld wat er wel met de zon wel aan de hand was. En wat zal de toekomst brengen? In de loop van deze studie heb ik samenwerking gezocht met verscheidene andere astronomen: de Japanse Amerikaan Syun Akasofu, de Argentijnse Silvia Duhau, de Amerikaan Bill Livingston, de Nederlander Hans Nieuwenhuijzen en de Zuid-Afrikaan Marius Potgieter. We hebben alle aspecten van deze inactieve zon onderzocht en zo konden we onder andere vaststellen dat de eerste aanwijzingen voor de overgangsperiode die we de Transitie genoemd hebben, al omstreeks 1960 te zien waren. Dat werd sterker omstreeks 1995 met, zoals boven gezegd, het dieptepunt tussen de jaren 2005 en 2010. Wij denken dat de oorzaak gezocht moet worden in een neergaande beweging van de zogenoemde tachoklijn, een laag van ongeveer 30.000 km dik op een gemiddelde diepte van 200.000 km onder het oppervlak van de zon. De tachoklijn moet tijdens de Transitie gezakt zijn over een afstand van ongeveer 20.000 km. We denken ook dat de zon de komende eeuwen een vrij geringe activiteit zal blijven vertonen.

Onze studie is nu beëindigd en de beschrijving ervan zal binnenkort verschijnen als een wetenschappelijk artikel (37 bladzijden) in het internationale tijdschrift Space Science Reviews. Maar dit artikel kan ook nu al geconsulteerd worden. Ga daartoe op deze website naar het blad Sun Earth Publications en daar naar 000-2016-space_sci_rev

 

 

meer sterren dan zandkorrels

In de avond  van 12 oktober geef (gaf) ik een lezing voor leerlingen van een middelbare school over de vraag van wat er meer is: zandkorrels op en onder het eiland Texel of sterren in het heelal. Van beide geef ik een schatting. Het blijkt dat het zichtbare deel van het heelal ongeveer evenveel sterren bevat als en zandkorrels zijn op en onder Texel. Maar … we zien slecht een (klein) deel van het heelal. Dus er zijn veel meer sterren. En bovendien:  zijn er niet meer heelallen dan ons universum; is er geen spraken van een multiversum?

De presentatie van deze lezing is te zien op mijn website: www.cdejager.com door te gaan naar het blad presentaties en daar naar de presentatie onder de titel ‘sterren of zandkorrels’ .

NB: ook het blad agenda is bijgewerkt.

HEMELSTENEN

Mijn maandelijkse ‘Terugblik’, deze keer in het oktobernummer van ZENIT gaat over stenen die uit de hemel vallen. Tot mijn grote verbazing hoorde ik enkele jaren geleden van Henk Nieuwenhuis, ooit directeur van het planetarium van Franeker, dat hij kort daarvoor bij een kleine tentoonstelling van eigen bezittingen een steen zag liggen, waarvan hij direct vermoedde dat dit een meteoriet was. De steen is in de jaren daarna onderzocht en wij weten nu zeker dat dit de vijfde meteoorsteen is die ooit in Nederland is gevonden. Hij viel in 1873 bij Diepenveen. Alle jaren sindsdien is de steen privébezit geweest, maar hij is nu eigendom van Naturalis. De laatste eigenares heeft hem afgestaan; zij verdient daarvoor onze grote dank.

Lang werd de gedachte, dat stenen uit de hemel zouden kunnen vallen als een achterlijk en verachtelijk bijgeloof beschouwd. Pas nadat in 1803 een regen van meteoorstenen neerkwam bij een plaats in Frankrijk is  geaccepteerd dat stenen inderdaad uit de ruimte op de aarde kunnen vallen. De oudste vermelding van een hemelsteen is gevonden in het Epos van Giglamesj, dat enkele duizenden jaren voor het begin van onze jaartelling in spijkerschrift op kleitabletten is geschreven.

Het einde van de zon

Op dinsdag 24 mei zal ik in Leiden een lezing houden over “De (laatste fasen van de ) levensloop van de zon”. De lezing zal plaats vinden in het Kamerlingh Onnes laboratorium, Steenschuur 25, Leiden en begint om 20:00 uur met een pauze van ca. 30 minuten. Hij eindigt vóór 22:00 uur. Ik bespreek daarin de levensloop van de zon met enige nadruk op de bizarre eindfase. Vóór het einde wordt de zon instabiel. Hij begint wild te pulseren, tijdens het ineenstorten tot een witte dwergster. Ongeveer tegelijkertijd stoot hij grote gaswolken uit die dan te zien zullen zijn in de vorm van een zo genoemde planetaire nevel. Die laatste blijft vrij kort zichtbaar maar de witte dwergster zal nog vele miljarden jaren blijven bestaan tot hij ten slotte door geleidelijk energieverlies onzichtbaar wordt.