DE ATLANTISCHE FACTOR

Mijn ‘Terugblik’  in het novembernummer van ZENIT heeft de bovenstaande titel. Ik was in de jaren ‘60 lid van een vijf leden tellend comité dat de beginnende Europese ruimte-organisatie moest adviseren over toekomstige projecten. Toen het plan in ons groepje opkwam om een grote sterrenkijker met een spiegel van 60 cm middellijn in de ruimte te brengen wisten we eigenlijk wel dat dit de financiële mogelijkheden van de Europese organisatie te boven zou gaan. Ook NASA, het Amerikaanse ruimte lichaam, met zoveel meer ervaring, had zoiets nog niet geprobeerd. Zouden wij in Europa dat dan wel kunnen? Maar, zei iemand, er is toch de Atlantische factor: wij kunnen in Europa veel goedkoper werken dan de Amerikanen, bijvoorbeeld al omdat salarissen in Europa in die tijd geringer waren dan in Amerika. Drie concurrerende consortia waagden het een ontwerp te maken. Een van deze groepen bestond uit Nederlanders en Duitsers; een andere was Belgisch-Frans-Italiaans, en de Britten probeerden het op hun eigen houtje. Er werd gedurende meer dan een jaar hard gewerkt aan het ontwerpen van deze instrumenten, maar om kort te gaan: het bleek toch veel te duur voor Europa. Maar de ervaring die wij opgedaan hadden bij het ontwerpen van zo’n kijker had toch een zeer positief gevolg: wij proberen het wat kleiner en in 1972 werd de eerste sterrenkijker ter wereld in een satelliet gelanceerd: deze was in Nederland gebouwd en leverde prachtige spectra van honderden sterren.

WAS DE ZON ECHT DOOD?

De zon, ogenschijnlijk zo’n rustig stralend object, kan heel actief zijn: dan verschijnen op het oppervlak zonnevlekken, en vaak ook kortdurende felle uitbarstingen die men zonnevlammen noemt, en verder enorme uitstotingen van gas, de coronale massa emissies,  wat niet al. Die activiteit treedt op in een elfjaarlijkse cyclus, de Schwabe cyclus. In een tijdsbestek van ongeveer 11 jaar (maar dat kan variëren tussen ca. 8 en 14 jaar) neemt de activiteit toe om ca. halverwege dit tijdsbestek een maximum te bereiken, waarna de zonsactiviteit weer afneemt. Dan is er één  Schwabe cyclus voorbij en begint de volgende. In 2005 bereikte de zon zo’n minimum en iedereen verwachtte dat de activiteit daarna weer zou gaan toenemen in een volgende Schwabe cyclus. Maar tot verbazing van de wetenschappelijke gemeenschap gebeurde dat niet: in de jaren daarna nam de restactiviteit zo mogelijk zelfs nog verder af. In een krant uit die tijd stond: “De zon is morsdood “ en er waren sterrenkundigen die dit ook meenden. Pas na 2010 nam de activiteit weer enigszins toe tot een wat zielig  maximum omstreeks 2013, maar dat was heel wat minder dan de enorme activiteit die we meemaakten in de eeuw daarvoor.

Ik heb me in de afgelopen jaren de vraag gesteld wat er wel met de zon wel aan de hand was. En wat zal de toekomst brengen? In de loop van deze studie heb ik samenwerking gezocht met verscheidene andere astronomen: de Japanse Amerikaan Syun Akasofu, de Argentijnse Silvia Duhau, de Amerikaan Bill Livingston, de Nederlander Hans Nieuwenhuijzen en de Zuid-Afrikaan Marius Potgieter. We hebben alle aspecten van deze inactieve zon onderzocht en zo konden we onder andere vaststellen dat de eerste aanwijzingen voor de overgangsperiode die we de Transitie genoemd hebben, al omstreeks 1960 te zien waren. Dat werd sterker omstreeks 1995 met, zoals boven gezegd, het dieptepunt tussen de jaren 2005 en 2010. Wij denken dat de oorzaak gezocht moet worden in een neergaande beweging van de zogenoemde tachoklijn, een laag van ongeveer 30.000 km dik op een gemiddelde diepte van 200.000 km onder het oppervlak van de zon. De tachoklijn moet tijdens de Transitie gezakt zijn over een afstand van ongeveer 20.000 km. We denken ook dat de zon de komende eeuwen een vrij geringe activiteit zal blijven vertonen.

Onze studie is nu beëindigd en de beschrijving ervan zal binnenkort verschijnen als een wetenschappelijk artikel (37 bladzijden) in het internationale tijdschrift Space Science Reviews. Maar dit artikel kan ook nu al geconsulteerd worden. Ga daartoe op deze website naar het blad Sun Earth Publications en daar naar 000-2016-space_sci_rev

 

 

meer sterren dan zandkorrels

In de avond  van 12 oktober geef (gaf) ik een lezing voor leerlingen van een middelbare school over de vraag van wat er meer is: zandkorrels op en onder het eiland Texel of sterren in het heelal. Van beide geef ik een schatting. Het blijkt dat het zichtbare deel van het heelal ongeveer evenveel sterren bevat als en zandkorrels zijn op en onder Texel. Maar … we zien slecht een (klein) deel van het heelal. Dus er zijn veel meer sterren. En bovendien:  zijn er niet meer heelallen dan ons universum; is er geen spraken van een multiversum?

De presentatie van deze lezing is te zien op mijn website: www.cdejager.com door te gaan naar het blad presentaties en daar naar de presentatie onder de titel ‘sterren of zandkorrels’ .

NB: ook het blad agenda is bijgewerkt.

HEMELSTENEN

Mijn maandelijkse ‘Terugblik’, deze keer in het oktobernummer van ZENIT gaat over stenen die uit de hemel vallen. Tot mijn grote verbazing hoorde ik enkele jaren geleden van Henk Nieuwenhuis, ooit directeur van het planetarium van Franeker, dat hij kort daarvoor bij een kleine tentoonstelling van eigen bezittingen een steen zag liggen, waarvan hij direct vermoedde dat dit een meteoriet was. De steen is in de jaren daarna onderzocht en wij weten nu zeker dat dit de vijfde meteoorsteen is die ooit in Nederland is gevonden. Hij viel in 1873 bij Diepenveen. Alle jaren sindsdien is de steen privébezit geweest, maar hij is nu eigendom van Naturalis. De laatste eigenares heeft hem afgestaan; zij verdient daarvoor onze grote dank.

Lang werd de gedachte, dat stenen uit de hemel zouden kunnen vallen als een achterlijk en verachtelijk bijgeloof beschouwd. Pas nadat in 1803 een regen van meteoorstenen neerkwam bij een plaats in Frankrijk is  geaccepteerd dat stenen inderdaad uit de ruimte op de aarde kunnen vallen. De oudste vermelding van een hemelsteen is gevonden in het Epos van Giglamesj, dat enkele duizenden jaren voor het begin van onze jaartelling in spijkerschrift op kleitabletten is geschreven.